DOIP. Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica

Alguns dels nostres alumnes necessiten una mirada més individualitzada, una aproximació més acurada per conèixer millor les seves capacitats reals i per ajustar la nostra acció a les seves possibilitats i necessitats. És en aquest marc d’acció que les escoles Vedruna de Catalunya hem creat  el Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP).

El DOIP és un equip de treball especialitzat, integrat per professionals de l’àmbit pedagògic i psicopedagògic, que dóna suport, dinamitza i assessora al personal docent, a l’alumnat i a les famílies, contribuint al desenvolupament personal i social dels alumnes, més enllà de l’adquisició dels coneixements propis de les matèries acadèmiques. Les actuacions d’aquest equip van adreçades a buscar la personalització i l’adaptació dels processos d’ensenyament - aprenentatge a les característiques i necessitats de l’alumnat.

Per portar-ho a terme es planifica un itinerari psicopedagògic, una proposta que pren forma a partir d’un seguit d’actuacions seqüenciades en les diferents etapes educatives al llarg de la vida escolar tenint present el procés evolutiu i maduratiu.

La detecció precoç, a educació infantil i primers cursos de primària, per tal de detectar allò que pot dificultar el procés d’ensenyament–aprenentatge de l’alumnat, i el coneixement de les capacitats cognitives i acadèmiques són els principals objectius en els cursos inicials.
També et pot interessar...

Escola Nova 21

El nostre centre forma part del programa Escola Nova 21. Aquest programa proposa que el conjunt del sistema avanci cap a un horitzó comú, anomenat ...

llegir més »

Itinerari psicopedagògic Vedruna

DOIP. Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica

Alguns dels nostres alumnes necessiten una mirada més individualitzada, una aproximació més acurada per conèixer millor les seves capacitats reals ...

llegir més »

.

EntusiasMAT

Enguany a l’escola treballem les matemàtiques amb EntusiasMAT, un programa didàctic-pedagògic; estructurat, divertit i molt efectiu que, partint de...

llegir més »