Atenció a la diversitat

L’atenció a la diversitat és la clau i la base per a aconseguir que tots i cadascun dels nostres alumnes, sense excepció, siguin capaços d’assolir amb èxit els aprenentatges. Això implica tenir en compte els interessos i ritmes d’aprenentatge de cada infant i posar en pràctica una pedagogia adequada a les diferències personals i dissenyar estratègies educatives per tal que aquestes diferències no esdevinguin desigualtats.

Disposem:

  • Desdoblaments, grups flexibles, reforços individualitzats i materials d’ampliació.
  • Suport de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) per a ssessorar i atendre necessitats educatives específiques (NEE).
  • Disposem d’una mestra llicenciada en Psicologia que dóna suport als/a les alumnes i famílies que necessiten assessorament en aquest àmbit.
  • Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participem en un projecte conjunt de Detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.També et pot interessar...

Escola Nova 21

El nostre centre forma part del programa Escola Nova 21. Aquest programa proposa que el conjunt del sistema avanci cap a un horitzó comú, anomenat ...

llegir més »

Itinerari psicopedagògic Vedruna

DOIP. Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica

Alguns dels nostres alumnes necessiten una mirada més individualitzada, una aproximació més acurada per conèixer millor les seves capacitats reals ...

llegir més »

.

EntusiasMAT

Enguany a l’escola treballem les matemàtiques amb EntusiasMAT, un programa didàctic-pedagògic; estructurat, divertit i molt efectiu que, partint de...

llegir més »