Notícies

Som Escola Nova 21

“L'escola ha de ser un projecte en permanent reconstrucció.” Eduard Vallory

Escola Nova 21 és un programa impulsat pel Centre Unesco de Catalunya (UNESCOCAT), la fundació Jaume Bofill, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Educaixa amb la col·laboració i suport de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, la federació d’Associacions de Mares i pares d’alumnes de Catalunya (FAPAC), la Fundació d’Empreses de Catalunya (FemCAT) i el Departament d’Ensenyament. La seva finalitat és catalitzar el desig de canvi dins i fora del sistema educatiu amb el propòsit que Catalunya tingui un sistema educatiu avançat.

El nostre centre ha estat seleccionat per a formar part d’aquest projecte. Som un total de 481 escoles que treballarem de manera conjunta per tal de provocar i impulsar una onada de canvi a tot el sistema educatiu; per a  convertir-nos en escoles avançades, és a dir, obertes  a la innovació i amb capacitat d’analitzar i actualitzar la seva actuació educativa de forma permanent. Prenent consciència de la necessitat de superar el model d’ensenyament transmissor i possibilitar que els infants i joves puguin gaudir a l’escola d’experiències d’aprenentatge rellevants i amb sentit, que abracin tots els àmbits (cognoscitiu, emocional, social...) que fan possible el seu creixement personal per a esdevenir persones autònomes amb una vida plena.

Repensar, replantejar i redefinir quina és l’escola que volem, que ha de donar resposta a les necessitats i interessos dels nostres alumnes, són reflexions que ja fa temps que es posen a debat a la nostra escola. Això ens ha portat a iniciar pràctiques educatives que van per aquest camí: metodologies globalitzadores, treball internivells, supressió dels llibres de text, implementació dels Espais d’Aprenentatge... ; sempre amb la finalitat de convertir els nostres alumnes en protagonistes de la seva pròpia educació, capaços de ser responsables i competents per viure en un món divers i plural, i que puguin posar les seves capacitats, actituds i aptituds al servei de la societat en la construcció d’un món millor. Estem plenament convençuts, que les pràctiques i intuïcions pedagògiques que hem anat aplicant al nostre centre al llarg dels darrers cursos escolars en l’àmbit d’innovació i de millora pedagògica, es refermaran i consolidaran amb les aportacions que el programa Escola Nova 21 ens pugui oferir. És una oportunitat única que ens permetrà avançar amb més confiança i seguretat.