Línia metodològica

Proposem una formació integral que permeti als/a les nostres alumnes estimular i desenvolupar l’esperit crític per tal de formar-se els seus propis criteris per analitzar la realitat que els envolta i poder-hi incidir de manera objectiva.

Els/les alumnes aprenen els continguts específics que conformen la cultura del nostre entorn, però també aprenen formes de raonar, desenvolupen el seu pensament , la seva autonomia, la seva iniciativa i els valors i actituds de respecte i participació. Els docents participen en aquest procés com a conductors, guies de l’aprenentatge, ajudant a establir relacions i procurant contribuir a què cada alumne se senti satisfet amb si mateix en la construcció dels seus propis aprenentatges. L'adquisició de les  competències bàsiques són el fonament per a qualsevol aprenentatge posterior. I per excel.ència la competència aprendre a aprendre que implica fomentar habilitats per a conduir el propi aprenentatge  i aprendre d'una manera eficaç i autònoma.

Disposem d’un pla lector de centre. Creiem imprescindible i necessari un espai d’aprenentatge i coneixement per als nostres alumnes, que tingui per objecte dinamitzar la nostra biblioteca escolar i que la converteixi en eina bàsica i habitual d’aprenentatge i de coneixement en el centre per al desenvolupament del currículum i per al foment de l’hàbit lector del nostre alumnat. Volem desvetllar el  gust per la lectura com un dels objectius fonamentals a treballar i assolir pel nostre alumnat per tal d'ajudar el seu desenvolupament integral com a persones. Proposem i programem activitats per a incentivar la utilització de la biblioteca d’aula,  posant a disposició dels nostres alumnes un espai on hi trobin els elements necessaris  que els ajudin en el seu creixement intel·lectual.

Proposem, com a innovació metodològica i per tal de complementar i aconseguir les propostes anteriors,  el projecte activ@´t. Projecte d’innovació metodològica, basat en un aprenentatge integrat que es consolida en espais d’aprenentatge que permeten als alumnes seguir el seu propi ritme d’aprenentatge i avançar segons les seves capacitats i interessos a partir de l’experimentació i investigació.També et pot interessar...
.

EntusiasMAT

Enguany a l’escola treballem les matemàtiques amb EntusiasMAT, un programa didàctic-pedagògic; estructurat, divertit i molt efectiu que, partint de...

llegir més »

Festival de Nadal 2017

S'apropa Nadal i com sempre, per aquestes dates, us oferim el nostre Festival de Nadal que tindrà lloc el diumenge 17 de desembre a les 12:30h al t...

llegir més »

Escola Nova 21

El nostre centre forma part del programa Escola Nova 21. Aquest programa proposa que el conjunt del sistema avanci cap a un horitzó comú, anomenat ...

llegir més »