Objectius de centre

En el procés de renovació constant de la nostra escola i de millora de l’educació que impartim, ens proposem posar particular atenció a uns objectius preferents del nostre caràcter propi (que ens identifiquen com a escola) i de l’organització i funcionament del centre.

Objectius:

OBJECTIU

ESTRATÈGIES

Millorar la cohesió social.

Establir relacions positives de convivència per a enriquir-nos i créixer com a persones a partir de l’eslògan: “Em comunico amb els altres”.

Atendre la diversitat posant especial atenció als diferents ritmes d'aprenentatge i necessitats de l'alumne.

Organització de grups flexibles, desdoblaments, reforç personalitzat i coordinació amb l’EAP.

 

Millorar la comprensió i expressió oral i escrita.

Potenciar la lectura a partir del projecte de biblioteca de centre per tal de:

- Millorar la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita.

- Fomentar el gust per la lectura.

- Crear l’hàbit lector.

Millorar la competència digital.

- Utilitzar les noves tecnologies (ordinadors, chromebooks, pissarres digitals i  tauletes tàctils) com a complement metodològic de les àrees curriculars.

- Adquirir autonomia en la utilització dels diferents programes informàtics (processador de textos, programa de presentacions, full de càlcul, ...).

- Introduir la robòtica educativa per iniciar-se en el llenguatge de programació de manera natural i lúdica, desvetllar el pensament científic i desenvolupar l’aprenentatge per descobriment.

Millorar laprenentatge de la llengua anglesa.

- Potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa a educació infantil i cicle inicial a partir del mètode Ready for a story.

- Potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa a cicle mitjà i superior a partir de Projects learning.

- Potenciar i incrementar l’ensenyament de la llengua anglesa a partir de blocs d’aprenentatge d’àrees no lingüístiques (AICLE/CLIL) a ed. primària:

  - Complementària English Skills.

  - Ed. visual i plàstica.

  - Coneixement del medi.  

 ● Potenciar l‘adquisició de les competències bàsiques  perquè són el fonament per a qualsevol aprenentatge posterior.

Creació dels espais d’aprenentatge que ajudin a resoldre les activitats de forma competencial.

 

  Millorar l’expressió escrita.

Relacionar l’expressió escrita amb  els continguts de coneixement del medi i amb esdeveniments de l’entorn, notícies... per a que siguin més significatius i motivadors.També et pot interessar...
.

EntusiasMAT

Enguany a l’escola treballem les matemàtiques amb EntusiasMAT, un programa didàctic-pedagògic; estructurat, divertit i molt efectiu que, partint de...

llegir més »

Festival de Nadal 2017

S'apropa Nadal i com sempre, per aquestes dates, us oferim el nostre Festival de Nadal que tindrà lloc el diumenge 17 de desembre a les 12:30h al t...

llegir més »

Escola Nova 21

El nostre centre forma part del programa Escola Nova 21. Aquest programa proposa que el conjunt del sistema avanci cap a un horitzó comú, anomenat ...

llegir més »